zhi位名称
zhi位lei别
gong作di点
学历要求
zhaopin人数
更新日期
区域经li
市场营销lei
quan国
大zhuanjiyi上
200名
12-31
区域经li
市场营销lei
quan国
大zhuanjiyi上
200名
12-31
市场tui广
市场营销lei
quan国
大zhuanjiyi上
100名
12-31
市场tui广
市场营销lei
quan国
大zhuanjiyi上
100名
12-31
质量管lilei
质量管lilei
zhe江长兴
本科jiyi上
13人
09-15
质量管lilei
质量管lilei
zhe江长兴
本科jiyi上
13人
09-15
研发gong程师
技术研发lei
zhe江长兴
本科jiyi上
5
11-28
研发gong程师
技术研发lei
zhe江长兴
本科jiyi上
5
11-28
科技情报研究员
xingzheng管lilei
zhe江长兴
本科jiyi上
1
11-28
科技情报研究员
xingzheng管lilei
zhe江长兴
本科jiyi上
1
11-28
+ 加载更多 +
联系方式
联系人:杨先生
联系电话:0572-6058172
di址:zhe江省长兴县hua溪gong业功能区包桥路18号
市场营销leizhaopin
联系人:曹女shi
联系电话:13735173027
di址:zhe江省长兴县hua溪gong业功能区包桥路18号
校园zhaopin
联系人:颜女shi
gu定电话:0572-6058169
移动电话:19857252507
di址:zhe江省湖zhou市长兴县hua溪gong业区包桥路18号